Hem arribat al límit de disponibilitat de la residència per 2017.  La pròxima convocatòria sortirà al desembre Hemos alcanzado el límite de disponibilidad para 2017. La próxima convocatoria saldrá en diciembre We have reached the availability limit for 2017. The next call will be in December