mapa nau coclea caseta ok

Hem arribat al límit de disponibilitat de la residència per 2017.  La pròxima convocatòria sortirà al desembre

Hemos alcanzado el límite de disponibilidad para 2017. La próxima convocatoria saldrá en diciembre

We have reached the availability limit for 2017. The next call will be in December